Unicom správa vzdělávání
Vzdělávání zaměstnanců pod kontrolou Automatizovaný systém administrace kurzů

Správa vzdělávání jednoduše a přehledně

S řízením plánu vzdělávání, organizací kurzů, školení a odborných seminářů je běžně spjata vysoká administrativní náročnost. Jak se samotnou organizací kurzů, tak s následným přihlašováním, schvalováním, naplněním kapacit i vyhodnocením kurzů a následnou evidencí vzdělávacího plánu.

Unicom správa vzdělávání je určen pro zjednodušení řízení a evidence celého životního cyklu plánu vzdělávání.


Automatizace postupů a efektivita

Administrace kurzů, přehled plnění plánu vzdělávání, stav obsazení kurzů na jednom místě. Celý proces je automatizován až do úrovně připomenutí účastníkovi kurzu, že se blíží termín konání vzdělávací akce. Tyto a další výhody zásadním způsobem snižují náročnou administrativu spojenou se systematickým vzděláváním zaměstnanců


Jednou z funkcionalit Unicom pro správu vzdělávání je také automatizace nejrůznějších postupů a úkolů, například pro nástup zaměstnance, změnu pracovní pozice či ukončení pracovního poměru.


Elektronické vzdělávání

Modul pro publikování PDF dokumentů, prezentací a videí, kde uživatelé mohou potvrdit seznámení se s dokumentem a jeho nastudování.


Manažer má přehled o materiálech, se kterými se uživatelé prokazatelně seznámili, včetně všech ostatních operací, které byli s prezentovanými materiály provedeny.


Hlavní přínosy sytému

 • Průběžné plánování, nastavení parametrů a uveřejňování kurzů
 • Zaměstnanci se sami přihlašují na volné termíny vypsaných kurzů
 • Přihlášky automaticky odejdou ke schválení nadřízeným
 • Garanti vzdělávacích kurzů mají přehled o naplněnosti kurzů
 • Po absolvování kurzu je účastník vyzván k hodnocení vzdělávací akce
 • Vyhodnocení kvality jednotlivých lektorů a agentur
 • Vaše plná kontrola nad Plánem vzdělávání zaměstnanců


Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Například v oblastech Efektivní řízení, Projektové řízení, Informační a kybernetická bezpečnost.


Vzhled Unicom pro správu vzděláváníMohly by Vás zajímat také: Service desk | Řízení projektů | Hromadná komunikace | Shrnutí nástrojů pro úřady

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

 • Spielberk Office Centre
 • Holandská 1
 • 639 00 Brno
 • Czech Republic
 • IČO: 277 29 958
 • DIČ: CZ277 29 958
 • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje