Icontio na Letní škole Zdravých měst

Icontio na Letní škole Zdravých měst

Minulý týden v Chrudimi proběhla třídenní Letní škola zdravých měst (15. – 17. června) a Icontio bylo u toho. Emil Vařeka prezentoval zásady efektivního projektového řízení.

V rámci tréninkového bloku druhého dne prezentoval Emil Vařeka zástupcům zdravých měst kostru metodiky Prince2 a hlavní zásady efektivního využívání projektového řízení na úřadech. V rámci celého dne panovala inspirativní a místy téměř aktivní pracovní atmosféra a během diskusí docházelo k bohatému sdílení zkušeností jednotlivých účastníků, jak tomu na letních školách pravidelně je.

Jak vyplynulo z reakcí několika posluchačů, projektové řízení na úřadech stále není využíváno ideálně a efektivně. Jedním z největších problémů je samotné porozumění pojmu „projekt“, kterým jsou často chápány pouze projekty dotační a méně už procesy navázané na strategické cíle, změnové procesy atp.

 Mnohde se nerealizuje už základní krok, tedy formální vytvoření projektového týmu a proto lze jen obtížně budovat kooperativní prostředí, kde by každý viděl plán úkolů a měl povědomí o vlastní roli v týmu a celkovém stavu běžících projektů. Zazněly komplikace jako opakované vyžadování informací a podkladů, složitá a zdlouhavá komunikace mezi pracovníky různých odborů a oddělení a také občasná nechuť spolupracovat na osobně nezainteresovaných „iniciativách“.

Software PMportal pro řízení projektů pomáhá veškeré výše uvedené problémy řešit a tvoří jeden z pilířů efektivního pracovního prostředí.

 

Více informací o Letní škole NSZM naleznete zde.

 

Několik fotografií z Chrudimi:

 
Předchozí článek
 
Další článek

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje