Kompletní produktové portfolio pro úřady

Kompletní produktové portfolio pro úřady

Zdokonalujeme projektové řízení úřadů, řízení dokumentace a její workflow, a zároveň usnadňujeme správu vzdělávání pracovníků. Pomáháme snižovat administrativu na nutné minimum a dosahovat maximální efektivity.

V rámci našich služeb pro města a obce jsme byli v závěru minulého roku partnery seminářů Českého institutu efektivního managementu (CIEM) a jsme certifikovanými partnery na zavádění Referenčního modelu řízení městského úřadu podle standardu CIMAF®, živého procesního modelu řízení, který umožňuje sledovat cíle úřadu i města pomocí reportovaných ukazatelů a metrik, správu dokumentace i pracovních míst a jejich popisů, sledování výkonnosti i odměňování zaměstnanců.

Představujeme vám také možnosti dalších nástrojů, se kterými máme nejen my, ale i naši zákazníci velmi pozitivní zkušenosti. Pokud jde o řízení projektů a programů, reporting, workflow nebo řízení rizik a bezpečnostních událostí, můžeme vám nabídnout software projektového řízeníPMportal, který hravě zvládá všechny výše jmenované prvky.

Pro snadnou a přehlednou správu a řízení dokumentů představujemeIQdoc, který vám v dokumentech udělá pořádek a ulehčí práci s přístupy, schvalováním i archivací. Aby bylo nasazení informačních systémů a celkové firemní procesy vzdělávání co nejefektivnější, nabízíme automatizovaný systém řízení vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím Unicom pro správu vzdělávání.

cimaf referencní model rizeni uradu Icontio

(Zdroj: MV ČR)

Komunikaci požadavků v rámci úřadu či zřizovaných organizací usnadní jednotná správa servisních požadavků, pro kterou je vyvinut efektivní a intuitivní software Unicom pro řízení servisních požadavků

interní – IT, správa budov, nákup, nástup zaměstnance…

externí – správa bytového fondu, požadavky občanů, městské služby

Dalším nástrojem pro veřejné organizace je systém hromadné komunikace Comone, který zasílá aktuální/akutní zprávy vybraným skupinám příjemců, které mohou být v systému rozděleny podle ulice, zájmů, typu zprávy a mnoha jiných samostatně nastavitelných parametrů. Jeho funkcionalitu nejvíce ocení městské úřady nebo zřizované organizace – především školy. Comone nabízíme i jako rozšíření softwaru Unicom.

V současné době je vyhlášena výzva ESF OPZ č. 033, ze které můžete čerpat prostředky právě na takové aktivity, které uvádíme. Pokud by to pro Vás bylo zajímavé, rádi Vám pomůžeme s přípravou projektu a žádosti. Využitím našich nástrojů dosáhnete 3 ze 4 cílů dokumentu strategického rozvoje veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje