Připravujeme se na certifikaci k zavádění standardu CIMAF

Připravujeme se na certifikaci k zavádění standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu dle standardu CIMAF® je funkční a v současné době zaváděný nástroj pro efektivní řízení (nejen) veřejných institucí. Stojí za ním spolupráce Českého institutu efektivního managementu (CIEM), Národní sítě zdravých měst a městských úřadů.

Referenční model řízení městského úřadu

My v této oblasti dlouhodobě působíme a poskytujeme veřejné správě služby a nástroje pro zvyšování jejich efektivity. Naši zaměstnanci se momentálně účastní odborných školících kurzů, čímž společnost Icontio splní jednu z podmínek, aby se mohla stát certifikovaným dodavatelem tohoto řešení.

 

Co je CIMAF?

Zkratka CIMAF je zkratkou počátečních písmen z anglického „Common Integrated Management and Assessment Framework“. Tento nový standard odpovídá jednak požadavkům systémů CAF a inovovaného ISO 9001 a dále je rozšířen o požadavky standardu MA21 a potřeby strategického řízení měst a obcí. Je proto v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Součástí je také zjednodušená metodika řízení projektů dle Prince 2®, interně nazvaná „Malý Princ(e)“. Více informací o modelu naleznete přímo na webu organizace CIEM.

 

Nový referenční model dle standardu CIMAF® je jako prostředek zefektivnění fungování organizací státní správy zavedený již na několika průkopnických městských úřadech v České Republice a další zájemci přibývají. A není divu. Model je vyvinut na základě spolupráce a aplikování příkladů správné praxe z úřadů v Břeclavi a Kopřivnici. Nejen zmiňovaná města, ale i další zapojené obce si jeho funkčnost a přínosy zatím velmi pochvalují.

 

ICONTIO Ltd. poskytuje certifikace CIMAF

Velkou výhodou modelu je předdefinovatelnost jednotlivých prvků v systému právě pro potřeby měst, úřadů i jednotlivých odborů. Tudíž i nasazení je velmi usnadněno. Síla modelu spočívá v integraci následující prvků:

          PROCESY, ORGANIZACE – vím přesně, co dělám a mám dělat

          METRIKY, UKAZATELE – vím, jak budu jednotlivé úkoly měřit a hodnotit

          KOMPETENCE – vím, co pro to musím umět a znát

 

Referenční model je mimo městských úřadů využitelný a velmi přínosný i pro další instituce, jako např:

- Technické služby

- Dopravní podniky

- Nemocnice

- Školy

- Soukromé společnosti

- Neziskové organizace

 

 

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje