Referenční model řízení městského úřadu – semináře pro města

Referenční model řízení městského úřadu – semináře pro města

Získali jsme certifikaci CIMAF® a zúčastnili se seminářů se zástupci měst. Jak probíhaly semináře v Ostravě, Praze a Brně? Co bylo jejich náplní a kdo nejlépe využije Referenční model řízení městského úřadu?

Na seminářích bylo živo nejen v debatách

Semináře se zabývaly provozním modelem, který představuje přihlášeným zástupcům měst integrovanou architekturu procesů, ukazatelů a kompetenčních modelů. Na seminářích bylo příjemně živo a došlo na několik velice zajímavých debat mezi zúčastněnými tajemníky a dalšími zástupci měst.

Certifikace CIMAF, Model zdravých měst

Semináře v Ostravě, Praze a Brně

Přestože všechny tři konané semináře měly stejné téma, každý se nesl v jiném duchu. První seminář pořádaný v Ostravě oživila místostarostka města Kopřivnice paní Dagmar Rysová, která nás všechny obohatila o velké praktické zkušenosti s referenčním modelem a jeho přínosem. Do Prahy na seminář zavítal zástupce Ministerstva vnitra Lubomír Valenta, jenžpřiblížil připravovanou standardizaci agend ministerstvem vnitra. Nejvýraznější osobností tohoto semináře dále byla tajemnice m. č. Prahy 13 paní Kateřina Černá, která je zastánkyní elektronických úřadů a podporuje eGoverment.  Pod jejím vedením získal úřad cenu „Perspektivní organizace“ v programu Národní ceny kvality ČR za úspěšnou realizaci projektů. Závěrečnou triádu seminářů završilo město Brno.

Všechny semináře byly pod taktovkou Romana Fišera, ředitele Českého institutu efektivního managementu. Spolu s Aleše Dreslerem, správcem procesního modelu v Kopřivnici, se postarali o velice praktický program seminářů s velkou přidanou hodnotou pro posluchače.

Pokud byste chtěli Referenční model představit i u Vás na úřadě, ozvěte se nám a můžete si naplánovat schůzku s našimi konzultanty.

Kdo nejlépe využije referenční model řízení městského úřadu?

Referenční model řízení městského úřadu dále pokračuje v iniciativě Národní sítě zdravých měst a Agendy 21 ve zkvalitňování života obyvatel v jejich městě. Referenční model má rozsáhlou škálu svého uplatnění a využitelnosti.

Občan jej využije při řešení problémů a potřeb na základě implementovaných procesů životních situací a má možnost cílené komunikace s městem, kdy se mu dostává i otevřenosti ke zpětné vazbě pro zvýšení kvality a rozsahu služeb.

Politikovi umožňuje jednoznačnou a přehlednou formulaci strategie města, vyjádřenou konkrétními ukazateli, a následnou prezentaci výsledků při jejím plnění.

Model dále pomáhá tajemníkovi jednoznačně definovat a implementovat organizační změny a řídit oblasti výkonnosti úřadu na základě jasně definovaných a měřených parametrů.

Úředníkům nakonec přináší lepší orientaci v pracovních úkolech a povinnostech, možnost plánování vlastního rozvoje, vyšší zapojení do inovací a hodnocení výkonu a kompetencí.

 

 

Další informace naleznete přímo na stránce Referenčního modelu řízení úřadu. Pokud máte zájem dozvědět se ještě více nebo vaše město by chtělo zavést Referenční model řízení městského úřadu, ozvěte se nám. Rádi s vámi vše zkonzultujeme.

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje