SensCare a Nadační fond NEUROSMART

SensCare a Nadační fond NEUROSMART

Zakladatel a ředitel společnosti Icontio Emil Vařeka představil již vyvinutou asistivní technologii SensCare, která monitoruje stav osob a jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, glukometrem, saturace krve kyslíkem a dalšími. Ty mohou průběžně měřit a dlouhodobě zaznamenávat hodnoty, které jsou pak cennou informací pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Při překročení nastaveného limitu některé z hodnot, odešlou upozornění pečovateli, který může zasáhnout, nebo alespoň nemocného kontaktovat.

SensCare pomůže za prvé nemocným samotným, ale také rodinám, sestrám, pečovatelkám i lékařům při opakovaných měřeních, zaznamenávání, i v dohledu stavu pacientů. SensCare je navržen tak, aby byl individualizovatelný, tedy přizpůsobitelný pro konkrétní osobu či diagnózu, domácí péči, sociální služby i nemocniční oddělení. Na přehledném dashboardu vidíme pokoje, lůžka a k nim naměřené hodnoty. Pečujícím osobám i pacientům šetří drahocenné minuty. SensCare využívá nejen senzory fyziologických parametrů, ale kombinuje je se snímači v okolí osoby – ambientními senzory.

 

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje